Bli medlem i Uppsala kattklubb

 

Som medlem i Uppsala kattklubb erhåller du förbundstidningen Våra Katter samt tillgång till ett aktivt föreningsliv. För alla medlemmar är det gratis att annonsera kattungar, avelshanar och omplaceringar på klubbens hemsida.

 

Som medlem i en kattklubb kan du också ställa ut katt på utställningar och registrera kattungar. I klubben finns flera erfarna uppfödare av olika raser till hands för råd, hjälp och stöd.

 

Så här gör du för att bli medlem:

Uppge namn, fullständig adress, telefonnummer, e-post, eventuellt stamnamn och gärna kattras/kattraser, på ett inbetalningskort och betala in summan på klubbens plusgiro så skickas ett välkomstbrev till dig.

Plusgiro: 49 21 10-2

Om du använder dig av internetbank ange: ny medlem samt namn och sänd övriga uppgifter i ett mail till vår medlemssekreterare sekr@uppsalakattklubb.se

 

SVERAK har beslutat att samtliga anslutna klubbar skall vara prenumerations-klubbar, vilket innebär att "Våra Katter" alltid ingår i medlemskapet.

 

320 kr / kalenderår - Huvudmedlem inklusive "Våra Katter" 6 nr /år
100 kr / kalenderår - Familjemedlem
100 kr / kalenderår - Stödmedlem
220 kr / kalenderår - Kattungeköpare inklusive "Våra Katter" 6 nr /år

Medlemskap som tecknas från och med den 1 oktober gäller även hela nästföljande år. 
 

Förklaring

 

Huvudmedlem
Förklaras ovan. Medlemsskapet gäller för kalenderår.

 

Familjemedlem
Finns det fler i familjen som vill vara medlem i Uppsala kattklubb och SVERAK så är avgiften för dessa 100 kronor per person. Förbundstidning (Våra Katter) skickas endast till huvudmedlem.

 

Stödmedlem
Stödmedlem är inte medlem i SVERAK och har ingen rösträtt på föreningsstämmor. Som stödmedlem får du delta i aktiviteter anordnade av UK. Avgiften för detta är 100 kr

 

Kattungeköpare
Uppfödare i UK kan låta sina kattungeköpare bli medlemmar för 220 kronor första året. Observera att det är uppfödaren som betalar in detta till klubben, inte kattungeköparen.


 
Klubbkatt 2014 & 2015

Cornish Rex, CRX f 02 62

GIC S*Rexlicious Bubblizz JW

Ägare: Emil Fredriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Uppsala kattklubb - Powered by C²MS